Stručná pravidla

Počet hráčů
Tato hra je určena pro jednotlivce, páry nebo týmy. Jednotlivci = 1 proti 1 hráči, pár = 2 proti 2 hráčům a tým = 3 proti 3 hráčům.

Míčky
Pro hru je potřeba vždy 13 míčků. 6 červených míčků pro jednoho hráče (pár, tým) + 6 modrých míčků pro druhého hráče (pár, tým) + 1 bílá koule - Jack.


Hra
Smyslem hry je umístit co nejvíce míčků své barvy (červené nebo modré) blíže bílému míčku tzv. Jackovi, nežli je nejbližší míček soupeře. Celá hra je rozdělena do čtyř samostatných směn (v případě týmů do šesti směn). Každá směna začíná vhozením Jacka do Hracího pole 8 (za označenou výseč). Hráč který vhodil Jacka se snaží dalším míčkem své barvy přiblížit co nejblíže Jackovi. Poté hraje soupeř. O dalším pořadí hodů rozhoduje to, který z hráčů (párů, týmů) má svůj míček dále od Jacka. Vzdálenější hráč (pár, tým) postupně hází tak dlouho, dokud nezmění stav ve svůj prospěch (není jednou ze svých míčků blíže Jackovi), nebo pokud hráči (páru, týmu) dojdou míčky (pak dohazuje své míčky hráč (pár, tým) druhý). Na konci každé směny se počítají body: kolik míčků má blíže vítězný hráč (pár, tým), než je nejbližší míček soupeře, tolik hráč (pár, tým) ve směně získá bodů. Body z jednotlivých směn se sčítají a celkově vítězí hráč (pár, tým), který během čtyř směn (v případě týmů šesti směn) nasbírá více bodů. O tom, který hráč v týmu (páru) bude házet rozhoduje kapitán týmu (páru).


Rozmístění hráčů a míčků
Týmy: 1 + 3 + 5 Box je územím prvního týmu. 2 + 4 + 6 Box je územím druhého týmu. Na každý Box připadají dva míčky daného týmu. Jack (bílý míček) je postupně (při každé další směně) předáván z prvního Boxu až do 6 Boxu (poslední směna ze šesti).
Páry: 2 + 4 Box je územím prvního páru. 3 + 5 Box je územím druhého páru. Na každý Box připadají tři míčky daného páru. Jack (bílý míček) je postupně (při každé další směně) předáván z druhého Boxu až do 5 Boxu (poslední směna ze čtyř).
Jednotlivci: 3 Box je územím prvního hráče. 4 Box je územím druhého hráče. Na každý Box připadá šest míčků daného hráče. Jack (bílý míček) je postupně (při každé další směně) předáván z třetího Boxu do 4 Boxu a naopak (každý hráč má dvě ze čtyř směn Jacka).

Neplatné míčky
Jack musí být uvnitř Pole 8, pokud je při zahájení směny hozen před výseč (do pole 7) nebo zcela mimo Hrací pole, pak je hod neplatný a Jacka vhazuje protihráč následujícího Boxu (v případě, nepodařeného hodu z Boxu 6 v případě týmů, hází hráč z Boxu 1). Pokud je Jack vystřelen mimo Hrací pole během hry, je dán na Střed, přičemž se poloha ostatních (jich vhozených) koulí nemění. Barevné koule jsou platné pouze v Hracím poli 7 + 8, mimo tato pole jsou koule již neplatné = "Out" a hráči (páru, týmu) jsou do konce hrané směny odebrány.


Herní divize
Existuje celkem sedm herních divizí. Všechny divize mohou být hrány soutežícími obojího pohlaví (smíšené). Tyto divize jsou:
Jednotlivci BC 1
Jednotlivci BC 2
Jednotlivci BC 3
Jednotlivci BC 4
Páry – pro hráče třídy BC 3
Páry – pro hráče třídy BC 4
Týmy – pro hráče třídy BC 1 a BC 2

Jednotlivci BC 1 – V této divizi souteží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP1 nebo CP2 (hráč nohou). Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí setrvat ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Tito asistenti vykonávají úkony jako:
- seřízení nebo stabilizace hracího vozíku
- podání míče hráči
- uválení míče (získání požadovaného tvaru)

Jednotlivci BC 2 – V této divizi souteží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP2 (horní). Hráči nemohou mít sportovního asistenta. Hráči mohou v jejich herním čase žádat o asistenci rozhodčího, pouze aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu na kurt.

Jednotlivci BC 3 (hráči používající pomocné prostředky) – V této divizi souteží hráči s velmi težkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin, která je mozkového nebo jiného původu. Hráči nejsou schopni ovládat vozík a jsou závislí na pomoci asistenta nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni vytrvalého stisku (úchopu) nebo uvolnění, ale mohou mít schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil přesné umístení míče na kurt. Každý hráč má povoleného sportovního asistenta, který setrvává v odhodovém boxu, avšak musí zůstat zády k herní části kurtu a s očima odvrácenýma od vlastní hry.

Jednotlivci BC 4 – V této divizi souteží hráči s težkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu nebo degenerativněmozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole kurtu. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštení míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. Hráči nemohou mít sportovního asistenta. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, pouze aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu na hrací část kurtu.

Páry BC 3 – Soutežící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutež jednotlivců v divizi BC 3. Pár BC 3 musí mít jednoho střídajícího. Výjimka závisí na vůli CBC, jejíž rozhodnutí je konečné. Pár BC3 musí mít alespoň jednoho spasticky postiženého (CP) hráče na kurtu. Každému hráči smí asistovat sportovní asistent způsobem stanoveným v pravidlech pro hru jednotlivců. Pravidla hry v této skupině jsou totožná s pravidly pro soutěž týmu, s výjimkou toho, že boxy 2–5 jsou používány v příslušném pořadí.

Páry BC 4 – Soutežící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutež jednotlivců BC 4. Pár BC4 musí mít jednoho střídajícího. Výjimka závisí na vůli CBC, jejíž rozhodnutí je konečné. Pravidla hry v této skupině jsou totožná s pravidly pro soutež týmu, s výjimkou toho, že boxy 2–5 jsou používány v příslušném pořadí.

Tým – Soutežící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutež jednotlivců v divizi BC 1 nebo BC 2. V každém týmu musí být alespoň jeden hráč třídy BC 1 na kurtu. Každému týmu je povolen jeden sportovní asistent, který musí dodržovat pravidla stanovená pro divizi BC 1. Každý tým zahajuje zápas se třemi hráči na kurtu a je povolen jeden nebo dva náhradníci. Pokud má tým 2 náhradníky, tým musí mít dva hráče BC 1.


Mezinárodní pravidla - 10. vydání (pdf)Pravidla integrované Boccii (doc)